Skip to main content

Izvajanje ribolova v času karantene

Izvajanje ribolova v času karantene

OBVESTILO O IZVAJANJU RIBOLOVA V ČASU KARANTENE Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je danes 31.3. izdalo obvestilo glede vpliva začasne prepovedi gibanja na ribolov v sladkih vodah. Iz obvestila izhaja, da je izvajanje individualnega ribolova DOVOLJENO v mejah občine stalnega prebivališča, razen v primeru ko občina z odlokom ne odloči drugače. Pri tem je […]