Vse člane obveščamo, da so table za označitev konca revirja A ponovno na starem mestu, to je nekoliko nižje, kot je bilo do sedaj. (Pogledate od Rakovnika navzdol in sredi brzic je na obeh bregovih označeno)