RIBOLOVNI PRAVILNIK – verzija 22.6.2022

Objavljamo dopolnjen pravilnik s spremembami, ki jih je UO sprejel dne 22.06.2022.Spremembe se nanašajo na dovoljen način ribolova sulca: za karto ujemi in spusti je obvezen trnek enojček, pri karti ujemi in vzemi pa je še dovoljen tudi trojček.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v fazi potrjevanja naš RGN, po katerem bo dovoljen ribolov sulca samo še na trnek enojček (predvidoma v naslednji ribolovni sezoni).
Dober prijem!