Zaradi drsti Lipana, je omejen ribolov na vseh mestih kjer se Lipani zbirajo in drstijo. Trenutno je to pod mostom v Podnartu i pod mostom na Posavcu. Na obeh krajih je tako 50m pod mostom in 50 m nad mostom ribolov prepovedan. Prepoved začne veljati 10 marca do preklica. V času drsti je ribo drstnico prepovedano loviti tudi na tistih mestih kjer uradna prepoved ni omenjena, kajti to velja že po zakonu.