V skladu z 36.členom statuta RD Radovljica in drugojavnost, da se uradne ure v pisarni RD od 2.7.2020 do 18.8.2020 ne izvajajo.Ponovno bodo uradne ure v sredo 19.8.2020 ob 18 uri.
Dosegljivost posameznih članov RD je naslednja:
Andrej Biček,predsednik UO in RD tel.040 238 982
Roman Zupanc, tajnik RD tel. 051 418 564
Matej Šparovec, gospodar tel.041 366 383
Rok Šparovec,vodja čuvajske službe tel.040 950 870