Vse ribiče obveščamo, da je ribolov v revirju A zaprt od jezu, do začetka sotočja zaradi drsti.Hvala za razumevanje.