Ker v tem koledarskem letu  še ni bil sprejet RGN, ostane ribolov sulca nespremenjen.Ob sprejetju plana , pa boste obveščeni kakšne spremembe bodo.

UO RD  Radovljica